Verplichte duurzaamheidsrapportages

CO2-Management

Binnen afzienbare tijd worden organisatie verplicht om naast hun financiële informatie ook hun niet-financiële informatie (NFI) te laten beoordelen door de accountant. Dit staat beschreven in het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit is de nieuwe Europese wetgeving.

De eerste organisaties zijn dit al verplicht waar de komende tijd steeds meer grote bedrijven en MKB’ers aan de beurt zullen komen. In de NFI dienen zaken met betrekking tot sociale impact, biodiversiteit en CO2-management te worden beschreven. In dit stuk ligt de focus op het CO2-management gedeelte.

Het is van belang om hier nu al mee aan de slag te gaan. Dit begint bij het inventariseren van de directe en indirecte uitstoot van uw organisatie. Deze directe en indirecte uitstoot zijn in het GHG-protocol uitgewerkt in 3 verschillende scopes.

Duurzaamheid

Scope 1 emissies, of directe, zijn emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik en emissies door het eigen wagenpark

Scope 2 of indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales

Scope 3 emissies of overige indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van de organisatie maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van de organisatie zijn noch beheerd worden door de organisatie. Denk hierbij aan business travel

Wilt u meer weten?

Corné kwaliteitsmanagement helpt u een overzicht te maken volgens het erkende GHG-protocol. Neem vrijblijvend contact op via info@cornecompliance.nl