Breng de CO2-footprint van je organisatie in kaart

CO2-prestatieladder

Duurzaam ondernemen

Als organisatie duurzamer worden, kosten besparen en korting krijgen op aanbestedingen? De CO2-prestatieladder is de oplossing. Hiermee wordt de CO2-footprint van de organisatie in kaart gebracht en passende reductiedoelstellingen vastgesteld. Deze worden uitgevoerd d.m.v. een CO2-managementsysteem waarmee uw organisatie kosten bespaart en duurzamer wordt.

De voordelen van een CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

CO2-managementsysteem

De CO2-prestatieladder helpt bedrijven bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Dit gebeurt door een effectieve implementeren van een CO2-managementsysteem. De prestatieladder wordt vaak gehanteerd bij aanbestedingen. Hoe hoger jouw trede op de prestatieladder hoe hoger het voordeel vaak is bij een aanbesteding.

De CO2-prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, waarbij niveau 1 de laagste is en 5 de hoogste. Niveau 1 en 2 worden gezien als opstapniveaus. Deze worden vaak overgeslagen om direct te laten certificeren op niveau 3. Niveau 3 houdt in dat je je eigen organisatie op orde brengt met betrekking tot CO2-reductie. Niveau 4 en 5 houdt in dat je de sector en eigen keten betrekt bij jouw ambities.

Kostenbesparing

Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Voordeel bij aanbesteding

Gecertificeerde bedrijven krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Bedrijven op de ladder worden beloond met een concreet gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel per niveau op de ladder.

Hoe groen is jouw organisatie?

Invalshoeken

De norm is opgedeeld in vier verschillende invalshoeken:

01

Inzicht

Inzicht krijgen in je energiestromen en de CO2-footprint van de organisatie

02

Reductie

Het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen om de CO2 te reduceren

03

Transparantie

Communicatie naar alle belanghebbenden over het CO2-beleid dat u voert

04

Participatie

Deelname aan sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie

Wij helpen de CO2-prestatieladder te realiseren bij uw organisatie

Neem vrijblijvend contact op, een afspraak is zo gemaakt