Rapporteren en controleren

CSRD

Wat is de CSRD

De CSRD is de Corporate Sustainability Reporting Directive. Dit is nieuwe Europese wetgeving die bedrijven gaat verplichten rapportages te maken en te laten controleren met betrekking tot duurzaamheid.

Dit gaat onder de accountantscontrole vallen. Net zoals dit gebruikelijk is bij de controle op de jaarrekening.

Dit heeft een reden. De financiële prestaties dienen hand in hand te gaan met de prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Bedrijven dienen dit vast te gaan leggen in een duurzaamheidsrapportage of duurzaamheidsverslag.

Wie moeten er aan de CSRD voldoen?

Duurzaam ondernemen

De grotere bedrijven dienen al sinds 2017 te rapporteren omtrent hun milieu-impact. Dit was destijds de NFRD: Non-Financial Reporting Directive. Hierbij kan worden gedacht aan o.a. CO2-uitstoot en afvalmanagement. Deze grote organisaties worden gezien als Organisaties van Openbaar Belang.

De nieuwe versie van de NRFD is de CSRD geworden. Dit heeft impact op veel organisaties. Dit heeft te maken met het feit dat niet alleen meer organisaties rapportages dienen op te leveren, maar ook dat in deze rapportages meer moet staan dan voorheen.

De CSRD zal in eerste instantie van toepassing zijn op bedrijven die voldoen op 2 van de onderstaande 3 criteria:

  • Een balanstotaal van meer dan 20 miljoen
  • Een omzet van meer dan 40 miljoen
  • Meer dan gemiddeld 250 werknemers over het boekjaar

Deze norm zal ook MKB’ers en kleine organisaties raken. Als leverancier van bovenstaande organisaties kun je ervan uitgaan dat je als leveranciers informatie dient aan te leveren om als input te dienen voor de CSRD-rapportage van de klant.

Let op! Vanaf boekjaar 2026 zullen MKB’ers ook moeten voldoen aan de CSRD.

Wat moet de organisatie rapporteren?

De exacte eisen over de rapportage worden bekendgemaakt in oktober 2022.

Het volgende is inmiddels bekend:

In de rapportages moet de impact van de organisatie op het milieu en de impact van het milieu op de organisatie terugkomen.

Dit zijn o.a. de environmental impact, social impact and impact van governance (ESG).

Hierbij kan je denken aan het formuleren van doelstellingen op bovenstaande thema’s en deze meetbaar maken door middel van KPI’s.

Daarnaast dien je te communiceren over de immateriële zaken. Wat doet de organisatie op sociaal gebied voor alle stakeholders?

Wat kunt u nu al doen?

Om voorbereid te zijn op de verplichte rapportages is het van belang om eens te gaan kijken naar de volgende zaken:

Hoe gaat de controle eruitzien?

Accountants gaan hoogstwaarschijnlijk de juistheid van de duurzaamheidsrapportages controleren. Deze zullen net zoals bij jaarrekeningen hun handtekening moeten zetten. Op dit moment mogen lidstaten van de Europese Unie zelf nog bepalen wie bevoegd is om deze rapportages te controleren.

Wilt u meer weten over wat CSRD is? Neem dan vrijblijvend contact op via info@cornecompliance.nl