ondersteuning bij het behalen en onderhouden van uw certificaat

Certificatie

Wij ontzorgen

Is uw organisatie geïnteresseerd in een certificaat? Corné Compliance helpt en ondersteunt uw organisatie bij het behalen en onderhouden van uw certificaat. Wij zijn gespecialiseerd in BRC Storage & Distribution, IFS logistics, TAPA TSR en TAPA FSR.

Wij zijn gespecialiseerd in:

TAPA certificering

TAPA

De Transported Asset Protection Assocation (TAPA) is een veiligheidscertificaat. Dit certificaat met strenge veiligheidsnormen kan worden verleend aan bedrijven die hun bedrijfsterreinen en panden streng beveiligd hebben (FSR, Facility Security Requirements). Daarnaast is er de mogelijkheid om je te laten certificeren volgens de TSR en PSR-norm. Dit zijn de Truck Security Requirements en de Parking Security Requirements.

 

De eisen uit de standaard worden samengesteld door verschillende belanghebbenden waaronder: Producenten, beveiligers, justitie, politie en logistiek dienstverleners. Dit certificaat wordt ook officieel door douane erkend als veiligheidscertificaat.

Dit certificaat wordt vaak toegepast door bedrijven die werken met hoogwaardige goederen die diefstalgevoelig zijn.

Deze verschillende normen kunnen allen op drie verschillende niveaus worden behaald. Dit zijn voor de FSR, niveau A, B of C. Voor de overige wordt 1,2 of 3 gehanteerd.

Corné Compliance beschikt over gekwalificeerde auditors in het bezit van Authorised Auditor diploma’s voor zowel de FSR- als de TSR-norm.Voor deze diploma’s zijn door de TAPA georganiseerde cursussen gevolgd en behaald om de norm op juiste wijze toe te passen.

BRC

Het British Retail Consortium (BRC), een organisatie van retailers die zich sinds 1996 bezighoudt met voedselveiligheid in de gehele supply chain. Het is een wereldwijd erkend certificaat dat strenge voorwaarde hanteert aan voedselveiligheid. Verschillende soorten bedrijven kunnen zich laten certificeren tegen verschillende standaarden die vallen onder de BRC. De bekendste zijn ‘Food safety’ ‘Storage & Distribution’ ‘Consumer products’ en ‘Agent & Broker’. Met deze certificaten toon je aan dat alle processen binnen uw organisatie voldoen aan voedselveiligheid die in de norm staan beschreven. Als organisatie kunt u aangeven binnen welke scope de norm getoetst dient te worden.

Belangrijke onderwerpen zijn o.a.:

 • Management commitment
 • Risicoanalyses (HARA/HACCP)
 • Productveiligheid
 • Kwaliteitssystemen
 • Terrein en bouwstandaarden
 • Personeel
 • Facility management
BRC certificering

Wilt u zich laten certificeren tegen de norm? Dit kan Corné Compliance u bij helpen. Het kan uw organisatie helpen bij het inrichten van een voedselveiligheidssysteem dat voldoet aan de BRC-norm.

Het is ook mogelijk een zogeheten pre-audit uit te laten voeren. Dit houdt in dat er een audit wordt gehouden bij uw organisatie en de huidige situatie in kaart wordt gebracht en deze ten op zichtte van de norm wordt gehouden om te zien hoe de organisatie er momenteel voorstaat.

toezicht AEO-vergunning

Wilt u zich laten certificeren tegen de norm? Dit kan Corné Compliance u bij helpen. Het kan uw organisatie helpen bij het inrichten van een voedselveiligheidssysteem dat voldoet aan de IFS logistics-norm.

Het is ook mogelijk een zogeheten pre-audit uit te laten voeren. Dit houdt in dat er een audit wordt gehouden bij uw organisatie en de huidige situatie in kaart wordt gebracht en deze ten op zichtte van de norm wordt gehouden om te zien hoe de organisatie er momenteel voorstaat.

IFS Logistics

De International Featured Standars (IFS) beschikt over 8 verschillende standaarden binnen de food en non-food. Een van de bekendste hiervan is de IFS-logistics standaard. Dit certificaat houdt zich bezig met de voedselveiligheid tijdens opslag en distributie van goederen binnen de supply chain. Uw organisatie kan getoetst worden tegen de scope die u opstelt.

Belangrijke onderwerpen zijn o.a.:

 • Management commitment
 • Het hebben van een kwaliteits- en voedselveiligheidsmanagementsysteem
 • Resource management
 • Continue verbeteringsprocessen
 • Product defense en externe inspecties

Wij ontzorgen en ondersteunen

Wil je meer informatie over een certificaat neem dan vrijblijvend contact op