Begeleiding en ondersteuning

AEO

Wat is AEO?

De AEO vergunning is van oudsher een certificaat dat de douane afgeeft aan bedrijven die voldoen aan de criteria uit de norm. De toetsing van deze norm is begonnen in 2008. Dit certificaat was bedoeld voor alle bedrijven die zich bezighielden met internationale handel. Na afgifte van dit certificaat werd het bedrijf internationaal aangemerkt als betrouwbare organisatie. Inmiddels is het certificaat omgezet tot vergunning.

De voordelen van een AEO vergunning

AEO vergunning

Douane

Na het integreren van de normeisen brengt de douane een bezoek aan de organisatie om vast te stellen of de organisatie voldoet aan de norm, maar bovenal ‘in control’ is. Dit houdt in dat er maatregelen zijn genomen om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de gestelde eisen uit de norm.

Internationale handel

Voor bedrijven die zich bezighouden met internationale handel heeft deze vergunning aanzienlijke voordelen. De douane maakt onderscheid tussen twee logistieke stromen.  Dit is de getoetste logistieke stroom AEO en de overige logistieke stroom. De logistieke stroom AEO heeft verschillende voordelen. AEO-stromen worden minder fysiek gecontroleerd en daarnaast wordt de administratie ook minder vaak getoetst. Eventuele zekerheidstellingen kunnen worden verlaagd of zelfs naar nul worden gebracht. Fysieke controles kunnen op vooraf bepaalde locaties worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn er nog meer voordelen

plan van aanpak

AEO vergunning

De AEO-vergunning start met de implementatie van de norm.
Deze norm beslaat o.a. de volgende onderwerpen:

01

Het hebben van betrouwbare handels- en vervoersadministratie

02

Passende veiligheidsnormen (AEO-S)

03

Voldoen aan wet- en regelgeving

04

Financieel gezond zijn

05

Praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties

06

Continu verbetermanagement

Aanvraag vergunning

Hierop kan er gestart worden met de aanvraagprocedure. Het verkrijgen, maar vooral onderhouden van de vergunning is de grootste uitdaging.

Corné Compliance kan u bij alle facetten begeleiden en ondersteunen. Wij helpen u bij de inventarisatie van de huidige status van uw organisatie, helpen u bij de implementatie van de norm, helpen u bij de aanvraag van vergunning en bij het onderhouden en blijven voldoen aan de eisen uit de vergunning.

Wij beschikken over gediplomeerde auditors die audits uitvoeren om uw organisatie continu te blijven verbeteren. Wilt u training over douaneprocessen? Het is mogelijk om in-house trainingen te verzorgen om het kennisniveau van uw organisatie te verbeteren of op peil te houden.

Gebruik onze gratis AEO-tool

Doordat de norm en het self-assessment van de AEO complex is, vol lastige termen zit en ruim 150 pagina’s lang is, heeft Corné Compliance een gratis tool ontwikkeld die u een algemeen beeld kan geven van de huidige stand van zaken van uw organisatie met betrekking tot de AEO-vergunning. De tool bestaat uit eenvoudige vragen door u te beantwoorden. Na het invullen van de tool ontvangt u een document met de uitslag. Dit document geeft u een beeld wat de huidige stand van zaken is van uw organisatie met betrekking tot het behalen van de AEO-vergunning.

Wilt u snel en eenvoudig er achter komen hoe uw organisatie ervoor staat? Gebruik dan onze AEO-Tool.